Objekt International -42

Close Window

lampen en kunstgra.s op de vloer. Hlernaast: een detail van het gasten slaapverblijf op de bovenste verdieplng. Oe meubelen zjin van Moroso, de geluldsinstallatle is van Bose en de foto aan de wand Is van luca Rebecchinl. Rechtsboven: de gasten-etage met doorki]k naar de bljbehorende slaapkamer. Op de achtergrond de door· gang naar het grote terras, Daaronder: detail van een spedaal vervaardlgde kast waarvan de deuren door SJmona zijn ontworpen
voor dlt huls. Daarnaast de badka· mer en de nJim bemeten dressing achter de master bedroom.
Volgende pagina's: links: de master bedroom weerspiegeld In een spiegel ontworpen door
Marco BertoHni voor Face Bol( Rechts: een detail van de keuken met tafel en stoelen ontworpen
door Tord Boontje onder een lamp van Kundallni.

is modern en strak met duidelijk onderscheiden leefruimtes. Veel aan de stctuur van het pand heb ik niet kunnen vecanderen, behalve in de Iiving waar ik een deel van de lange wand naar voren heb laten komen om de sb'engheid van de ru.imte te doorbreken." ij krijgt van de D] redelijk de vrije hand. Over de samenwerking met hem zegt zij: UHij was bij het onrwerpoverleg altijd vriendelijk en opgewekt al kwam hij direct van een lange vlucht van het vliegveld hier naar roe. Hij was open-minded en lachte altijd."

Het appartement bestaat uit vier lagen verbonden door een hardsreneD trap eD een frivool ingerichte lift. Achter de entree bevindt een ruimte met een 'pooltable' en apparatuur waar de D] kan werken. Een grote foto afgedrukt op linnen, wont de D] voor een volle zaal in actie. De eerste verdieping wordt ingenomen door de grote living die praktisch over de volle lengte vaD het pand loopt. Een dwars geplaatste Moroso-bank onrworpen door Patricia Urquiola wordt aan het uiteinde gecompleteerd door rwee Big Easy fauteuils van ROD Arad. De kleursrelling is voornamelijk zwarr, grijs en wit met de oranje rode liftkoker en een rood tafel* als accenren. Vanuit de living komt men direct in de eetkamer annex keuken. Deze ruimte is onder meer ingericht met een Bulthaup keuken en een opvallende tafel met 'Nest' stoelen onrworpen door Tord Boonrje. Op de tweede verdieping bevindt zieh de master bedroom met daarachter cen immense dressing die overloopt in de badkarner. Opvallend zijn de witte gordijnen vervaardigd van glanzende latex. De derde verdieping is ingericht voor gasten en bestaat uit een leefgedeelte dat doorloopt in de slaapkamer. Over de volle breedte hebben zij hier her gebruik van een riant balkon met ligbedden.

Ciancieta is een van de partners van Crea, architecture+design+interiors. Geboren in het lraliaanse Rome, heeft zij Miami leren leven met Italiaanse design en later modern design afkomstig uit Brazilie. De in New York wonende Iraliaanse architect Aldo Andreoli is eveneens de Crea musketiers. Hij heeft over de gehele wereld architectuur projecten gerealiseerd zowel in de residentieIe als de commerciele sfeer.
de partner is Bruno Rainaldi die woont en werkt als interieur- en meubelontwerper in lVIilaan. Zij spraakmakende creaties leverden hem de 'Compasso d'Oro' op, de meest belangrijke ltaliaanse design onderscheiding. Juan Pablo Nardi is de CEO van Crea en de schakel "majo' ontwikkelaars \fan residentiele en commerciele projecten.
is een fenomeen in de wereld van de dansmuziek. Geboren in de Nederlandse stad Breda als Tijs Verwoest, heeft hij onder zijn artieswereld veroverd als een 'music star' met zijn vernieuwend sound en opvartingen over darrce muziek. Hij drnait niet alleen muziek op ovenementen meer geeft ook eigen albums uit. Tijdens de International Dance Music Awards op de beroemde Winter Music Conference miami in 2008 krceg hij voor de tweede keer de titel 'Best Global DJ'. Zijn album 'ln Search of Sunrise 6 - Ibiza'won daarenboven de prijs Full Length DJ Mix CD'.

Aqua is een conglomeraar van hoogbouwen 151 mid-sizc en min staande huizen waarvoor Robins een keur aan architeeten en stedeb digen lier tekenen. Zelf omschrijft hij het als een nieuw model , wonen op Miarni Beach. Het is de moderne variant op het 'New Le dat volgens Robins toch vaak direcr wordt geassocieerd met tradition Het is Craig Robins ook die inrerieurontwerpster Simona Ciance ternationaal opererende Crea in contact brengt met D] Tiesto dic hic heefr gekocht. Simona had reeds eerder modelapparterncnrcn in cornplcx onrworpen dus lag de combinatie min of meer voor de Sirnona: "Tijdens de eerste gesprekken met Tiesro bleek dat hij een wilde in de stijl van Christian Liaigre. Tk heb hcm voorgesre1d mijn I op papier te zcrten. Daar was hij uiteindelijk enthousiasr over.

Unksboven: Simona Clancetta die de lnrlchting van het llisto huls on' . Easy zetells een ontwerp van Ron Arad. Daarnust: het oterleur van liest:' het Aqua-pro)ect van Cralg Robins op Miami Beach. Daaronder: de eetkamer annex keuken met een 8ulthaup-keuken an een Sub- Zero. Oe tafel en stoelen zlln een ontwerp van lord 800nlje. oe lamp Is
dallni.

DJ TIESTO IN MIAMI
SPINNING IT OUTSIDE IN
Miami in Zuid Florida heeft een magische aantrekkingskracht op iedereen die van moderne dansmuziek houdt. Het is dus niet verwonderlijk dat de beroemde DJ Tiesto hier een huis heeft. Het bevindt zich in het Aqua-project op Allison Island in Miami Beach, een project dat door Craig Robins is opgezet als een brug tussen 'New Urbanisme'en 'Modernisme', Het interieur van Tiesto's huis is een creatie van Simona Ciancetta. OBJEKT©lnternational is aanwezig op de Winter Music
Conference in Miami en fotografeert het huis van Tiesto die net tijdens de International Dance Music Awards wederom tot beste DJ van de wereid is uitgeroepen.

 

Close Window